Toimintamme

Tehrään yhdessä!

Edistämme yhdessä aktiivista elämäntapaa kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten sekä heidän perheidensä kanssa.

Salhojan kuntosali

Tietoiskut

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi!

Kehitämme ja toteutamme liikuntaan, aivoterveyteen ja omatoimisuuteen liittyvää toimintaa kannustaen asiakkaitamme elintapamuutoksiin. Mukana toimiminen antaa onnistumisen, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia, parantaa ja pitää yllä fyysistä ja henkistä terveyttä, tuo hyvinvointia ja lisää elämän laatua.