Nääsville ry

Tehrään yhressä!

Kuinka voimme auttaa?

 Nääsville ry edistää aktiivista elämäntapaa kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä kanssa. Kehitämme ja toteutamme liikuntaan, aivoterveyteen ja omatoimisuuteen liittyvää toimintaa kannustaen asiakkaitamme elintapamuutoksiin. Mukana toimiminen antaa onnistumisen, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia, parantaa ja pitää yllä fyysistä ja henkistä terveyttä, tuo hyvinvointia ja lisää elämän laatua.

Strategiamme 2022-2025:

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen
- Kunnioitamme erilaisuutta ja kohtelemme asiakkaita yhdenvertaisesti
- Tunnemme asiakkaamme ja kuuntelemme aidosti
- Reiluus, kuulluksi tuleminen ja tekimisen ilo auttavat jaksamaan

Arvot

Jatkuva kehittäminen
- Teemme tavoitteellista yhteistyötä verkostoissa ja työyhteisössä
- Jaamme osaamistamme ja kasvatamme asiakasarvoa
- Autamme asiakkaitamme ja toisiamme onnistumaan
- Toimimme ketterästi, kannustamme kokeiluihin, haluamme olla askeleen edellä

Toiminta

Edistämme yhdessä aktiivista elämäntapaa kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä kanssa.

Visio

Olemme tavoitelluin kotona asujan kumppani.

Strategiset painopistealueet

- Organisaation ennakointikyvyn kehittäminen
- Asiakkaiden tarpeiden ja tutkitun tiedon yhdistäminen vaikuttaviksi toiminnoiksi ja palveluiksi
- Nääsvillen asiantuntija-tunnettuuden lisääntyminen (brändi)
- Hallittu kasvu (mm. kasvua ja kehittymistä tukevien verkostokumppanuuksien kehittäminen)

Strategiset ydintoiminnot

- Ennaltaehkäisevät, aktiivista elämäntapaa, terveyttä ja hyvää kotiarkea edistävät ryhmätoiminnat
- Matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta
- Hyvinvointitietoiskut
- Liikuntasisältöisen vapaaehtoistyön tukeminen
- Innovatiivisten ja vaikuttavien toimintamallien kokeilu, levittäminen ja yhteiskehittäminen hankkeina ja yhteistyönä kumppaneiden kanssa
- Lisätoiminnot: Tapahtumat ja kampanjat, oppilaitosyhteistyö

Kysy rohkeasti lisää ja tule mukaan!

Kehitämme ja toteutamme liikuntaan, aivoterveyteen ja omatoimisuuteen liittyvää toimintaa kannustaen asiakkaitamme elintapamuutoksiin.

Mukana toimiminen antaa onnistumisen, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia, parantaa ja pitää yllä fyysistä ja henkistä terveyttä, tuo hyvinvointia ja lisää elämän laatua.