VirikeVilma & VirikeVille

VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE-TOIMINTA

Virikevilma ja Virikeville ovat henkilöitä, jotka pyrkivät lisäämään kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen omaa aktiivisuutta opettamalla mm. asioimaan, liikkumaan ja harrastamaan itsenäisesti ja tukemaan näin itsenäistymistä.

He auttavat etsimään harrastuksia ja virikkeitä yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollistavat osallistumisen erilaisiin tapahtumiin, kuten kerhoihin, retkille, diskoon, uimaan ym.

KENELLE?

Virikevilman- ja Villen palveluja voívat käyttää kaikki tamperelaiset vanhempiensa luona tai itsenäisesti asuvat henkilöt, joilla on kehitysvamma tai erityisen tuen tarve liittyen ymmärtämiseen, oppimiseen tai arjen toimintoihin. Palvelulle ei ole ikärajaa.

MITÄ MAKSAA?

Palvelun hinta on 2 euroa/ tunti ja max.työaika 5 tuntia/asiakas/päivä.
 

MITEN VOIN VARATA PALVELUN?

VirikeVilmaa ja Virikevilleä voi tilata suoraan heidän numeroistaan.

Muistakaa, että jättäessänne viestin Villelle tai Vilmalle sanelkaa vastaajaan asianne ja numero mihin he voivat soittaa takaisin.

Villen numero on 040 353 9716.
VirikeVillenä toimii Kai Pihlajamaa

Vilman numero on 040 7387 670. 
VirikeVilman sijaisena toimii Maiju Noux.
VirikeVilma Minttu Roivainen (os. Karppinen) on vanhempainvapaalla 1.8.2021 asti.

Kai ja Minttu