Tietoiskut ja koulutukset

Nääsville ry:n tietoiskut

 

Tarjoamme maksuttomia tietoiskuja hyvinvointiin liittyvistä teemoista ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten kohtaamispaikoissa ja kerhohuoneilla sekä pyynnöstä erilaisille eläkeläis- ja harrasteryhmille. Tietoiskujen tavoitteena on tarjota tietoa käsiteltävästä teemasta sekä käytännön vinkkejä omaan arkeen.  

Tietoiskujen teemat 

Pidä huolta muististasi –tietoiskussa saat tietoa muistisairauden riskitekijöiden tunnistamisesta, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä muistin tukena sekä vinkkejä sydän- ja verisuoniterveyden ylläpitoon, aivojen käyttöön ja muistin treenaamiseen.  

Ravitsemuksen kulmakivet ikääntyessä –tietoiskussa saat tietoa tervettä ikääntymistä tukevaan ravitsemukseen ikääntyneiden ravitsemussuositusiin pohjautuen sekä vinkkejä jokapäiväisten ruokavalintojen tekemiseen. 

Ikääntyminen ja liikunta –tietoiskussa saat tietoa toimintakyvystä ja liikkumisen hyödyistä ikääntyneiden tai erityisryhmien liikuntasuosituksiin pohjautuen sekä vinkkejä arkiliikunnan lisäämiseen ja oman alueen liikuntamahdollisuuksien ja neuvonnan hyödyntämiseen.  

Ikääntyminen, uni ja rentoutuminen tietoiskussa saat tietoa ikääntymisen, liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista uneen sekä vinkkejä riittävän unen turvaamiseen ja rentoutumiseen.  

Pystyssä pitäisi pysyä – mutta miten –tietoiskussa saat tietoa tasapainotaidon ja lihasvoiman merkityksestä pystyssä pysymisen kannalta. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten tasapaino- ja voimaharjoittelu ennaltaehkäisee kaatumisia sekä antaa vinkkejä kotiharjoitteluun. 

Lääkkeettömät kivunhallintatavat –tietoiskussa saat tietoa kroonisesta ja akuutista kivusta sekä lääkkeettömistä kivunhoitomenetelmistä. Saat myös keinoja käsitellä kipukokemusta sekä vinkkejä liikunnan hyödyntämiseen kivun hoidossa.  

Pidä huolta lantionpohjastasi –tietoiskussa kuulija on saanut tietoa lantionpohjan toiminnasta ja toiminnan häiriöistä sekä vinkkejä lantionpohjan harjoittamiseen.  

Tietoa nivelrikosta ja osteoporoosista –tietoiskussa saat tietoa nivelrikon ja osteoporoosin kehittymisestä ja luonteesta sekä vinkkejä mielekkääseen ja toimintakykyä tukevaan liikuntaan nivelrikosta tai osteoporoosista kärsittäessä. 

 

Lisätietoja ja tietoiskupyynnöt: 

Irina Kukkamäki puh. 040 1546 299, sähköposti [email protected] 

Hyödynnämme toiminnassamme FINGER-tutkimuksen tuloksia (THL 2018).