Tietoiskut

Nääsville ry:n tietoiskut

Tarjoamme räätälöityjä maksuttomia tietoiskuja ikääntyneiden sekä kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Tietoiskujen tavoitteena on jakaa tietoa käsiteltävästä teemasta ja tarjota samalla mahdollisuus keskustella aiheesta asiantuntijan kanssa. Teemasta riippuen tietoiskun pitää fysioterapeutti tai muistiasiantuntija. Ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tietoiskua ryhmällesi tai esimerkiksi taloyhtiöösi.  

Tiesitkö, voit ehkäistä muistisairauksia!

Suomalaisessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n FINGER-tutkimuksessa (2018) osoitettiin, että pienilläkin elintapojen muuttamisella terveellisemmiksi voidaan ennaltaehkäistä muistihäiriöiden syntyä.

Tavoitteena on:

  • Saada tietoa/vahvistusta aivoterveydestä ja siihen liittyvistä elämäntavoista
  • Saada vinkkejä omaan arkeen elintapojen muuttamisesta itselle sopivalla tavalla
  • Tunnistaa
  • muistisairauden riskitekijät
  • muistisairauden suojatekijät
  • liikkumisen merkitys hyvinvointiin ja aivoterveyteen 
  • ravitsemuksen merkitys hyvinvointiin  
  • levon merkitys aivoterveydelle

Kolmen tietoiskun kokonaisuus on:
Harjoita muistia – haasta aivoja!
Liiku riittävästi – palkitse aivoja!
Ravitse aivoja!

Pyydä kokonaisuutta tai yksittäistä tietoiskua.

On sankeh hyäryllistä liikkua ikääntyneenä

Tavoitteet: Saada tietoa ikäihmisten toimintakyvystä ja liikkumisen hyödyistä. Samalla perehdytään tämän hetkisiin ikääntyneiden ihmisten liikuntasuosituksiin. Liitetään teoriaa käytäntöön, saadaan konkreettisia vinkkejä arkeen. Lisäksi keskustellaan ravinnon merkityksestä toimintakyvylle ja tutustutaan oman lähialueen liikunta- ja liikuntaneuvontamahdollisuuksiin.

Kipu hallintaan

Tavoite: Saada tietoa kroonisesta ja akuutista kivusta. Opitaan lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä sekä saada keinoja hyväksyä omat kipukokemukset. Saadaan vinkkejä liikunnan mahdollisuuksista kivun hoidossa.

Ikääntyneen uni

Tavoitteet: Saada tietoa ikääntymisen vaikutuksista uneen ja keskustellaan riittävän unen merkityksestä. Saadaan vinkkejä mm. liikunnan vaikutuksista hyvään uneen.

Liikettä lantionpohjaan, vinkkejä virtsankarkailun hallintaan

Tavoitteet: Saada tietoa lantionpohjan toiminnasta sekä toiminnan häiriöistä, virtsankarkailusta ja siitä kuinka harjoittelemalla lantionpohjaa voidaan vahvistaa ja vaikuttaa virtsankarkailuun.

Pystyssä pitäisi pysyä, mutta miten?

Tavoitteet: Saada tietoa tasapainosta ja lihasvoimasta sekä ikääntymisen vaikutuksista niihin. Ymmärtää voima- ja tasapainoharjoittelun merkitys kaatumisten ehkäisyssä. Saada vinkkejä kotona tehtäviin voima- ja tasapainoharjoitteisiin.

Osteoporoosi ja nivelrikko

Tavoitteet: Saada tietoa osteoporoosista ja sen syntymekanismeista. Samalla opitaan, miten osteoporoosia on mahdollista ennaltaehkäistä sekä miten huolehtia luustoterveydestä. Lisäksi saadaan tietoa nivelrikosta ja sen riskitekijöistä. Keskustellaan keinoista nivelrikon hoitamiseen.


Kaikki fysioterapeuttimme ovat VoiTas -kouluttajia ja räätälöimme mielellämme tarpeisiinne sopivia koulutuksia/luentoja ikääntyneiden sekä kehitysvammaisten ihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Ota rohkeasti yhteyttä! +358 50 5217212